O curso pretende capacitar aos traballadores/as en activo da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de infraestrutura verde e xestión da biodiversidade en áreas urbanas, espazos naturais protexidos e xestión da Rede Natura 2000, todo dende a óptica local.