Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

A interpretación, como metodoloxía para comunicar os valores e a importancia do patrimonio, parte dun concepto metodolóxico básico, o "tema", concepto que habitualmente presenta dificultades para a súa formulación e aplicación. A finalidade deste curso é expoñer e analizar os conceptos esenciais que fan desta disciplina unha metodoloxía idónea para conectar co público que visita os espazos naturais, poñendo especial énfase nesta idea central que denominamos "tema interpretativo"

Este curso pretende capacitar a personal ténico, profesionales ligados a temas ambientales, estudiantes, educadores, miembros de organizaciones vinculadas con la transformación urbana... en materia de planificación, gestión y evaluación de las infraestructuras verdes urbanas desde una dimensión socioecológica, en clave de sostenibilidad y resiliencia urbanas. 

Curso online para dar a conocer la metodología de la interpretación como estrategia de comunicación del patrimonio (natural y cultural) y como herramienta para el diseño de medios expositivos.

El curso se imparte en castellano

Este curso pretende a adquisición dos coñecementos, destrezas e atitudes necesarias para utilizar a Interpretación do Patrimonio como ferramenta de comunicación, coa fin de entregar unha información temática, organizada, relevante e amena ao público que visita os espazos con valor patrimonial no seu tempo de lecer, e que fomente neles atitudes de aprezo e custodia polo patrimonio presentado.