Cursos dispoñíbeis

Curso Básico de Interpretación do Patrimonio - 27ª edición

Este curso pretende a adquisición dos coñecementos, destrezas e atitudes necesarias para utilizar a Interpretación do Patrimonio como ferramenta de comunicación, coa fin de entregar unha información temática, organizada, relevante e amena ao público que visita os espazos con valor patrimonial no seu tempo de lecer, e que fomente neles atitudes de aprezo e custodia polo patrimonio presentado.

Interpretación temática en espazos naturais protexidos - 4ª edición

A interpretación, como metodoloxía para comunicar os valores e a importancia do patrimonio, parte dun concepto metodolóxico básico, o "tema", concepto que habitualmente presenta dificultades para a súa formulación e aplicación. A finalidade deste curso é expoñer e analizar os conceptos esenciais que fan desta disciplina unha metodoloxía idónea para conectar co público que visita os espazos naturais, poñendo especial énfase nesta idea central que denominamos "tema interpretativo"

Deseño de Actividades para unha Educación Ecosocial - 5ª edición

O alumnado deste curso poderá coñecer e/ou ampliar os recursos didácticos con novas propostas, contidos, técnicas e actividades propias para unha educación ecosocial.

Produtos interpretativos para a cultura oceánica - 2ª edición

A interpretación, como metodoloxía para comunicar os valores e a importancia do patrimonio, parte dun concepto metodolóxico básico, o "tema", concepto que habitualmente presenta dificultades para a súa formulación e aplicación. A finalidade deste curso é expoñer e analizar os conceptos esenciais que fan desta disciplina unha metodoloxía idónea para conectar co público que visita os espazos naturais, poñendo especial énfase no deseño de medios expositivos

Sostibilidade e natureza, cara o cambio a un turismo rexenerativo

Cada vez son máis os viaxeiros e viaxeiras que durante as súas vacacións na natureza preocúpanse por deixar o lugar que visitan mesmo mellor que á súa chegada. Tanto as persoas consumidoras como as profesionais da industria de viaxes están a preguntarse se é posible viaxar de forma que  cause menos dano ao medio ambiente, ou mesmo ver de que maneira as viaxes vacacionais poden melloralo. Este concepto de turismo rexenerativo faise eco das prácticas da agricultura rexenerativa, destinadas a reverter o cambio climático, e non simplemente a retardalo. Cando se realiza de maneira responsable, a viaxe non só “non dana”, senón que rexenera e revitaliza activamente a contorna, producindo resultados positivos para as comunidades e as economías. 

Esta formación pretende entregar os coñecementos, metodoloxías, ferramentas e orientacións prácticas para deseñar experiencias turísticas de maior calidade, atractivo e diversidade, contribuíndo así a mellorar a oferta turística do noso país desde unha prespectiva máis responsable, amable e limpa coa natureza.

Curso Avanzado de Interpretación do Patrimonio: Deseño de Visitas Guiadas - 8ª edición

O curso pretende que as persoas participantes adquiran os coñecementos, destrezas e actitudes necesarias para que exista unha comunicación temática, organizada, relevante e amena co público que visita os espazos con valor patrimonial no seu tempo de ocio, fomentando neles o desenvolvemento de actitudes de aprecio e custodia polo patrimonio presentado.

Curso Básico de Interpretación do Patrimonio - 26ª edición

Este curso pretende a adquisición dos coñecementos, destrezas e atitudes necesarias para utilizar a Interpretación do Patrimonio como ferramenta de comunicación, coa fin de entregar unha información temática, organizada, relevante e amena ao público que visita os espazos con valor patrimonial no seu tempo de lecer, e que fomente neles atitudes de aprezo e custodia polo patrimonio presentado.